1. Vispārīgie portāla www.finka-sapnu-tulks.lv lietošanas noteikumi.
1.1. Sapņu portāla
www.finka-sapnu-tulks.lv (turpmāk — Sapņu portāls) lietošanas noteikumi nosaka Sapņu  portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, nosacījumus un ierobežojumus, kas ir saistoši  visiem portāla lietotājiem un sankcijas šo lietošanas noteikumu neievērošanas gadījumā.

1.2. Sapņu  portāls piedāvā visiem interneta lietotājiem iespēju tulkot savus sapņus izmantojot „Vispilnīgāko sapņu tulku” gaišreģa Finka redakcijā, kas ir veidots uz 30tajos gados izdotās, tāda paša nosaukuma grāmatas pamata, kā arī dažādus papildus pakalpojumus, kā piemēram.: pierakstīt un saglabāt redzētos sapņus, sapņu tulkojumus un tamlīdzīgi.

1.3. Jebkuram interneta lietotājam ir tiesības saņemt šajos Sapņu portāla noteikumos minētos interneta pakalpojumus, ja vien tādējādi netiek aizskartas citu personu tiesības.

1.4. Reģistrētiem Sapņu portāla lietotājiem, kuri ir izveidojuši savu lietotāja kontu ir pieejami papildus pakalpojumi, piemēram: Iespēja veidot savu sapņu dienasgrāmatu, lasīt citu lietotāju sapņus (kurus to pierakstītājs ir atļāvis publicēt) utt.

1.5. Sapņu portāls patur tiesības izdarīt grozījumus Sapņu  portāla lietošanas noteikumos. Noteikumi pēc to grozīšanas ir pieejami Sapņu portālā, bet Sapņu portāla īpašnieka pienākums nav individuāli informēt katru Sapņu portāla lietotāju par veiktajām izmaiņām. Sapņu portāla lietotāju pienākums ir pašiem iepazīties un ievērot Sapņu portāla lietošanas noteikumus.

2. Sapņu portāla lietotāja konta reģistrācija un slēgšana.
2.1. Lai kļūtu par Sapņu portāla reģistrētu lietotāju, ir jāaizpilda reģistrācijas anketa Sapņu portālā un jāpiekrīt portāla lietošanas noteikumiem. Sapņu portāla administrācija nepārbauda lietotāja sniegtās informācijas pareizību, bet, ja portāla administrators konstatēs, ka lietotājs izmanto citas personas datus, Sapņu portāla administrators ir tiesīgs likvidēt lietotāja kontu un informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

2.2. Lietotājs apņemas paturēt noslēpumā un neizpaust citām personām savus Sapņu portāla reģistrētā lietotāja konta piekļuves datus. Lietotājs apņemas nekavējoties informēt Sapņu portālu ar e-pasta:
Sapno@finka-sapnu-tulks.lv starpniecību,
ja lietotājam ir kaut vai tikai aizdomas, ka viņa konts ir atvērts bez lietotāja atļaujas.

2.3. Visi reģistrētie Sapņu portāla lietotāju personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

2.4. Sapņu portāla lietotāja personas dati kā: vārds, uzvārds, e-pasta adrese utt., netiks izpausti trešajām personām bez lietotāja piekrišanas, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, ja datus pieprasa LR izziņas iestādes.

2.5. Sapņu portāla lietotājs piekrīt savu personīgo datu turpmākai apstrādei, uzglabāšanai, informācijas par izmaiņām portālā un SIA „Studio 5” reklāmas materiālu nosūtīšanai uz lietotāja norādīto e-pasta adresi vai tālruņa numuru.

2.6. Ja Sapņu portāla lietotājs ir aizmirsis sava konta paroli, lietotājam autorizācijas logā ir jāuzspiež uz linka: Aizmirsu paroli un jāizpilda turpmāk dotās norādes. Pēc autorizācijas veikšanas lietotājam uz viņa norādīto adresi tiks nosūtīta informācija par paroles atjaunošanu. Ja Sapņu portāla lietotājs nav norādījis papildus datus, un viņa identitātes autorizācija tāpēc nav iespējama – lietotājam jauna parole vairs netiek izsniegta.

2.7. Ja Sapņu portāla lietotājs nav izmantojis savu lietotāja kontu (autorizējies ar savu Sapņu  portāla reģistrētā lietotāja e-pasta adresi un paroli) vairāk kā 270 dienas skaitot no pēdējās autorizācijas portālā, tad lietotāja konts tiek likvidēts.

2.8. Ja lietotājs nepiekrīt Sapņu portāla lietošanas noteikumiem un nevēlas turpmāk lietot Sapņu portālu kā reģistrētais lietotājs, viņš var atteikties no reģistrētā lietotāja konta, nosūtot atteikumu Sapņu portāla administratoram uz e-pastu Sapno@finka-sapnu-tulks.lv.

2.9. Sapņu portāla administrators ir tiesīgs slēgt lietotāja kontu bez lietotāja piekrišanas, ja lietotājs neievēro Sapņu portāla lietošanas noteikumus.


3. Autortiesības un informācijas publicēšana.
3.1. Sapņu portāla administrācija aicina portāla lietotājus, rakstot publicēšanai domātos komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neizmantot citas personas vārdu vai „niku”. Ja šie noteikumi netiek ievēroti, Sapņu portāla administrators ir tiesīgs dzēst noteikumiem neatbilstošos komentārus un ziņot tiesībsargājošās iestādes par iespējamo likuma pārkāpumu.

3.2. Ar Sapņu portāla administrāciju nesaskaņota jebkāda veida trešo personu preču vai pakalpojumu reklamēšana ir aizliegta. Personām, kas neievēro šo noteikumu, pieeja portālam tiks liegta.

3.3. Sapņu portāla lietotāji apzinās, ka Sapņu portāls ir masu medijs, tāpēc publicējot jebkāda veida informāciju, tai skaitā, intelektuālā īpašuma objektus, Sapņu portālā, šai informācijai nav piemērojami Autortiesību likuma noteikumi. Sapņu portāla administrācijai ir tiesības iesūtīto informāciju izmantot un publicēt, pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts. Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt jebkādu autora vai citu atlīdzību no Sapņu portāla par iesūtītās informācijas izmantošanu portālā. Interneta lietotājs atbild par jebkurām savām darbībām Sapņu portālā, ja to veikšanas rezultātā tas aizskar vai var aizskart citu personu iegūtas autortiesības.

3.4. Sapņu portāla
lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visu, sevis ievietoto informāciju, kas tiek veikta no viņa reģistrētā lietotāja konta. Sapņu portāla administrācija neuzņemas jebkādu atbildību par lietotāja publicēto informāciju vai no citiem materiāliem pārpublicēto informāciju.

3.5. Sapņu portālā ievietotie materiāli ir aizsargāti saskaņā ar LR  Autortiesību likumu. Jebkura Sapņu portālā publicēto materiālu pārpublicēšana ir kategoriski aizliegta bez  Sapņu  portāla administrācijas atļaujas.

3.6. Sapņu  portāla lietotāji piedāvātos satura ievietošanas pakalpojumus (sapņu pierakstu, sapņu tulkojumus un komentārus) var izmantot tikai nekomerciālos nolūkos.

3.7. Materiāla ievietotājs Sapņu  portālā ar materiāla ievietošanas faktu apstiprina, ka viņš ir ievietotā materiāla autors vai ka viņam ir nepieciešamā autora atļauja ievietot materiālus.

3.8. Sapņu  Portāla lietotāji apņemas neievietot materiālus, kas neatbilst normatīvajiem aktiem un sabiedrībā vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām (piemēram, pornogrāfiska satura materiālus, vardarbību saturošus materiālus, materiālus, kas propagandē alkohola, narkotiku u.c. apreibinošu vielu lietošanu, u.tml.).

3.9. Sapņu portāla lietotājs, kas materiālus ievietojis, pilnībā uzņemas atbildību par trešo personu pretenzijām attiecībā uz  materiālu ievietošanu un pretenzijām saistībā ar autortiesību un blakustiesību pārkāpumiem.

3.10. Sapņu  portāls patur tiesības nepieciešamības gadījumā dzēst portālā ievietotos materiālus bez iepriekšēja brīdinājuma.

3.11. Sapņu portāls nav atbildīgs par zaudējumiem, ja reģistrētā lietotāja konts un tā saturs, Sapņu portālā tiek izdzēsts vai daļēji bojāts Sapņu portāla netīšas darbības rezultātā vai trešo personu ļaunprātīgas vai prettiesiskas rīcības gadījumā.


Sapņu Portāls
SIA „Studio 5”, Reģ. Nr. 40103335130
Biroja adrese: Valmieras iela 3, K-1, Rīga, LV-1009
Telefons: 66000040
E-pasts:
Sapno@finka-sapnu-tulks.lv .