Meklētākie vārdi:

redzēt
Ā
ĒST
Ād
mīlestība
slimība
ēka
kāzas
karš
nāve
Sastādīts pēc vecu ēgiptiešu, vāravu un citām mācībām
un visjaunākiem pētījumiem gaišreģa Finka redakcijā.

 

Meklēšana pēc vārda:


Meklēšana pēc
vārda pirmā burta:

   ABCDEFGIJKLMNOPRSTUVZ

Finks par sapņiem un to nozīmi

Sapņi un sapņu izstāstīšana ir tikpat veci, kā cilvēce. Pareizai sapņu iztulkošanai un izprašanai ir bijusi liela nozīme cilvēces vēsture. Vai minam tikai Jāzepu un Vāravu, vecos ēģiptiešus, Jūdus, romiešus u.c.

Daudzi lieli pasaulslaveni rakstnieki un mākslinieki guvuši pirmos ierosinājumus saviem darbiem sapņos. Arī daži no mūsu mirušiem rakstniekiem un zinātniekiem, piemēram, Poruks, Blaumanis u.c. (skat. Viņu biogrāfijas), kā arī no dzīvajiem ticējuši un tic, ka tā ir kāda fatāla vara, likteņa dieve, kura vada un nosaka atsevišķa cilvēka likteni un katra sapni redzētu parādību pratuši un prot iztulkot un piemērot ikdienas dzīvē... .

Bet tāpat kā daudzas citas cilvēku noslēpumainās dvēseles darbības, kā gaišredzība, nākotnes pareģošana, domu lasīšana un pārraidīšana tālumā, arī sapņi vēl nav pilnīgi izpētīti un zinātnes vēl nespēj dod uz tiem skaidru atbildi... .

Miegā mūsu smadzenes kļūst brīvas no ikdienas rūpēm un raizēm un mūsu gars lido nākotnes tālumos... . Sapņu darbībai ir daudz līdzības ar radio. Tāpat kā radio mēs varam gan sazināties tālumā virs un apkārt mūsu zemes lodei, bet mēs nevaram vēl pārspēt pasaules izplatījumu un nākt sakaros ar citām planētām debesu telpām, tāpat arī sapņi mums atklāj tikai mazu daļiņu no noslēpumainās nākotnes...

Bet ir liela māksla atšķirt parastos murgus no sapņiem, kuriem var būt liktenīga nozīme priekš sapņotāja. Parasti visdrīzāki piepildās un visliktenīgāki ir sapņi, kuri parādās pirmā miegā, vai rīta pusē. Šādi sapņi nereti bijuši tik skaidri un pārliecinoši, ka paklausot viņiem bieži vien novērstas lielas nelaimes. Turpretim citā laikā sapņotais rādās pa lielākai daļai ļoti neskaidri, miglaini un ir cilvēku dvēseles darbības tālās pagātnes, - pat pirms vairākām paaudzēm, - vai vēl tālākas nākotnes veidojums.

Izprast un tulkot šo cilvēces noslēpumaino dvēseles darbību palīdzēs šī grāmata, kuras sastādīšanā ņemta vērā visvecākā sapņu izstāstīšanas mācība (seno ēģiptiešu, vāravu u.c.), piemērojot to jauno laiku pētījumiem un mūsu laikiem un apstākļiem.

No Internet versijas sagatavotājiem.

Tulkojot grāmatu no vecās drukas, esam centušies saglabāt tā laika valodas īpatnības. Daudzi no 30tajos un 40tajos gados lietotajiem vārdiem, Latviešu valodai attīstoties, mūsdienās ir piemirsti vai aizstāti ar citiem – tāpēc, lai lasītājiem būtu vieglāk saprast dažu vecvārdu nozīmi, mēs esam tiem devuši skaidrojumus. Lai atvieglotu Jums nepieciešamās tēmas meklēšanu un arī palīdzētu izprast dažu vārdu nozīmes nianses, daudziem vārdiem ir pievienoti sinonīmi.