Meklētākie vārdi:

redzēt
Ā
ĒST
Ād
mīlestība
slimība
ēka
kāzas
karš
nāve
Sastādīts pēc vecu ēgiptiešu, vāravu un citām mācībām
un visjaunākiem pētījumiem gaišreģa Finka redakcijā.

 

Meklēšana pēc vārda:


Meklēšana pēc
vārda pirmā burta:

   ABCDEFGIJKLMNOPRSTUVZ

S

Sadedzināt – Dedzināt, Kurināt, Svilināt.

Sagūstīt – Notvert, Savaņģot, Sadreļļot.

Sāls

Sāpes – Smeldze, Dūrējs, Smelga, Smeldzoņa.

Saimnieks – Namatēvs, Kungs, Noteicējs, Pavēlnieks, Īpašnieks, Darba devējs, Priekšnieks, Boss.

Saknes (Koka saknes).

Saknes – Dārzeņi, Dārzāji, Sakņaugi.

Sakaitināt – Nokaitināt, Sadusmot, Saniknot, Aizdot dusmas.

Saldumi – Gardumi, Konfektes.

Sala

Salāti – Piedevas.

Salmi

Sapņu grāmata

Sapulce – Saiets, Sanāksme, Sēde, Salidojums.

Saule

Saulessargs

Saulespuķe – Saulene, Saulgrieze.

Siens

Siers

Sieva – Sieviete, Bābietis, Meitietis, Meita, Sievišķis, Bāba, Sievene, Vājais dzimums.

Seja – Fizionomija, Ģīmis, Mūlis, Ļerpa, Purns, Purslas, Smeceris, Vaigs.

Sēdeklis – Sēdvieta, Sēžamais, Sēsts.

Sēja – Druva, Rieža.

Sēklas

Sēnes

Sēta – Žogs, Apžogs,Vija.

Sēt

Sesks

Sile – Barības galds, Silīte.

Sils – Silājs, Silava, Siliens, Silmežs.

Sinepes

Sirds

Sīpoli

Sisenis – Sienāzis, Siena kaza.

Sist – Dauzīt, Pērt, Piekaut, Gāzt, Cirst pļauku.

Sivēns – Cūcēns, Puscūcis, Suķis, Surķis, Suvēns.

Skola

Skolotājs

Skriet – Cilpot, Diebt, Drāzties, Dipšot, Lobt, Ļekot, Nesties, Rikšot, Vicot.

Skroderis – Drēbnieks, Šuvējs.

Skrotis – Lodītes.

Skudru pūznis

Skūpstīt – Bučot, Mutēt, Mutes dot.

Skurstenis – Dūmenis, Dūmvads.

Slaucīt – Mēzt, Tīrīt.

Slepkava – Bende, Slepkavnieks, Bandīts.

Slimnīca – Hospitālis, Klīnika, Lazarete, Spitālis, Vaidu nams, Vārgu nams.

Slota – Tagzda, Strupene, Stupe.

Smēde – Kaltuve, Kalve.

Smiltis – Smilts.

Smilkstēt – Čīkstēt, Ņaudēt, Džinkstēt.

Sniegs – Birda, Rusenis, Kļēpa, Kūpainītis.

Sodrēji – Kvēpi, Kvēpekļi.

Spārni

Spalvas – Dūnas, Pūkas.

Spainis – Kubls, Toveris, Pusmuca.

Spogulis – Spieģelis, Spekuls.

Speķis – Taukums, Treknums, Bekons.

Spļaut - Spļaudīties.

Stārķis – Svētelis, Stārks, Gandrs, Svētainis, Žugure.

Stirna – Maža kaza.

Strazds

Sudmalas – Dzirnavas, Dzirnas, Patmalas, Maltavas.

Sudrabs – Sīdrabs, Sudrabnauda, Sudrablietas.

Suns

Svārki – Žakete, Praķis.

Sviests

Sveicināt – Sveikt.

Svece

Svins

Šaut

Šķēres – Grieznes, Grietnes, Griezes.

Šķaudīt – Šķavāt.

Šķiņkības – Dāvana, Balva, Dāņa, Velte.

Šķiņķis – Kumpis, Gurns.

Šķipele – Lāpsta, Liekšķere.
Šķirties – Izšķirties, Atvadīties.

Šķīvji - Bļodas.

Šķūnis – Pūne, Pūnis, Nojume, Klēts, Dāržine.

Šņākoņa – Šalkoņa, Šņākas.

Šņabis – Degvīns, Brandavs, Dzidrais, Rudzītie, Sīvais, Šņabsts, Ugunsūdens.

Šņepe – Sloka (putns).

Šņore – Aukla, Virve, Valgs, Saite.

Šņaukt – Šņūkt.

Šūpulis – Šūplis, Aijas, Šūpas.

Švamme - Mačalka.