Meklētākie vārdi:

redzēt
Ā
ĒST
Ād
mīlestība
slimība
ēka
kāzas
karš
nāve
Sastādīts pēc vecu ēgiptiešu, vāravu un citām mācībām
un visjaunākiem pētījumiem gaišreģa Finka redakcijā.

 

Meklēšana pēc vārda:


Meklēšana pēc
vārda pirmā burta:

   ABCDEFGIJKLMNOPRSTUVZ

M

Magones

Māja – Nams, Dzīvesvieta, Ēka, Paspārne.

Mākoņi – Padebeši.

Māsa

Māte – Mamma, Māmiņa, Māmuļa, Memme, Mammuce, Mammīte, Māma.

Mācītājs – Priesteris, Baznīckungs, Cienīgtēvs, Garīdznieks, Melnsvārcis, Pops.

Māceklis – Skolnieks, Izpalīgs, Praktikants.

Maize

Mainīt – Mīt, Apmainīt.

Maiss

Maijpuķītes – Kreimenes, Maijpulkstenīši, Vēžaustiņas, Zaķaustiņas.

Maita (Dzīvnieka mirstīgās atliekas).

Miets – Stabs, Stabiņš, Pālis, Vaba, Koks.

Makšķere – Badapātaga.

Makšķerēt - Zvejot.

Maks – Zutnis, Zutenis, Muķis.

Maldīties – Apmaldīties.

Malka – Kurināmais.

Maltīte – Azaids.

Mandeles

Manžete – Manšete, Aproce, Piedurknes atloce.

Manta – Dārgumi, Bagātība, Nauda.

Marmors

Maša – Pītenis, Pinums, Pītnis.

Mazgāt – Berzt, Tīrīt.

Mazgāties – Nomazgāties, Peldēties.

Mezgls

Maska – Vieplis.

Masts – Bars.

Matrozis – Jūrnieks.

Mati – Peisaki.

Mednieks

Medīt - Ķert.

Medus

Miegs – Snauda, Snaudiens, Nomiedzis.

Miers

Mēle

Mēdīties – Ķircināties.

Mēms – Bez balss, Nespējīgs runāt.

Mēness – Čigānu saule, Lunārs.

Mērkaķis – Pērtiķis.

Mērs (Kaste vai trauks, kas paredzēts dažādu vielu daudzuma mērīšanai).

Mēsli – Sūdi, Izmetumi, Izkārnījumi, Ekskrementi.

Mētelis – Šinelis.

Mētras – Piparmētras, Meža ogu mētras.

Meijas (Nocirsti bērzi telpu dekorēšanai).

Meita – Jaunava, Jaunekle, Jauniete, Jumprava, Mamzele, Meiča, Tautu meita, Zeltene.

Melderis – Dzirnavnieks, Sudmalis.

Melone

Mežs

Migla – Blīva, Dūmaka.

Mīļākais – Mīļākā, Brūtgāns, Brūte, Brūtaļa, Piegulētāja.

Milzis – Liels cilvēks, Gigants, Milzenis, Titāns, Goliāts, Koloss.

Milti

Mironis – Līķis, Mirušais, Nelaiķis, Aizgājējs.

Mirtes – Miršu augi.

Misiņš – Bronza.

Modernieks – Pienavnieks, Piena pārstrādātājs.

Moris – Nēģeris, Melnais, Melnādainais.

Mokas – Mocības, Ciešanas.

Mūks (Klostera vai garīgā ordeņa loceklis).

Mūris – Siena, Mūrējums.

Muiža - Dzimtmuiža, Lauku mājas.

Muklājs – Purvs, Dumbrājs, Muklaine, Slīkšņa, Staignājs, Tīrelis, Ūkņa, Zampis.

Muļķis –Antiņš, Vientiesis, Pamuļķis, Dumiķis, Glupiķis, Nelga, Nejēga, Koka pauris.

Muša

Muzikants – Mūziķis, Spēlētājs, Spēlmanis.

Mūzika – Skaņdarbs.

Mute – Muža, Mužiņa, Ņuņņa, Žaunas.

Muca – Baļļa, Kubls, Toveris, Trucis, Vāts.

Mūlis (Ēzeļa un ķēves krustojums).