Meklētākie vārdi:

redzēt
Ā
ĒST
Ād
mīlestība
slimība
ēka
kāzas
karš
nāve
Sastādīts pēc vecu ēgiptiešu, vāravu un citām mācībām
un visjaunākiem pētījumiem gaišreģa Finka redakcijā.

 

Meklēšana pēc vārda:


Meklēšana pēc
vārda pirmā burta:

   ABCDEFGIJKLMNOPRSTUVZ

L

Labība – Graudi, Graudaugi.

Lazda – Lagzda.

Lāpa – Lākts.

Lāpsta – Šķipele, Liekšķere.

Lācis – Lutausis, Čaba, Ķutis, Lamza, Lempiķis, Ļēpa.

Laidars – Aploks, Lopu mītne, Iežogojums brīvā dabā.

Laiks – Laika apstākļi.

Laimīgs – Priecīgs, Apmierināts.

Laipa

Laistīt– Apliet.

Laiva

Lakstīgala

Lakats

Lakta – Tupērklis, Kārtiņa.

Lamatas – Slazds, Sprosts, Cilpas.

Lamāties – Gānīties, Apsaukāties, Ķengāties, Lādēties, Zākāties, Bārties.

Lampa – Spuldze, Gaismeklis.

Lapas

Lapsa – Kūmiņš, Rudaste.

Lasis

Laterna – Lukturis, Gaismeklis, Svečturis.

Ļaudis – Ļautiņi, Cilvēki, Saime.

Lauks – Tīrums, Druva, Āre.

Lauva – Zvēru karalis.

Laupītājs – Bandīts, Gangsteris, Razbainieks, Pirāts, Zaglis.

Lasīt - Plūkt, Vākt.

Laulāties – Sarakstīties, Precēties.

Laulības – Precības.

Ledus

Lielgabals – Dižgabals.

Lielgabalnieks – Artilērists.

Liepa

Lietus

Lietuvēns (Mokoši murgi) – Lietonis.

Liecinieks

Lēģeris – Ieslodzīto nometne, Ieslodzīto apmetne.

Lēkt - Lēkāt.

Lēle – Dēle.

Lēnkrēsls – Atzveltnis, Zvilnis.

Leijerkaste (Sens pārnēsājamo ērģeļu tipa mehānisks mūzikas instruments ar griežamu rokturi).

Lelle - Marionete.

Lemesis – Gumza, Balbaks, Čaba, Jēlnadzis.

Lenta – Bante, Saite, Lente.

Līgaviņa – Līgava, Brūte, Izredzētā, Saderētā, Saderinātā, Ļaudava, Jaunlaulātā.

Ligzda – Dēklis, Perēklis, Pērklis.

Līdaka

Līķis – Mironis, Mirstīgās atliekas.

Liķieris

Lilija - Lillija.

Līme

Limonāde

Lini

Lode – Šāviņš, Bumba.

Logs

Lokomotīve – Tvaika rati, Vilciens.

Loks – Stops.

Lops – Mājlops, Dzīvnieks, Kustonis.

Loze – Loterijas biļete.

Lozbers – Lauru lapas.

Lūpas – Mute.

Lukturs – Svečturis, Gaismeklis, Laterna, Lukturis.

Lupatas – Kankari, Driskas, Lanckari, Lanckas, Pluskas, Skrandas.