Meklētākie vārdi:

redzēt
Ā
ĒST
Ād
nāve
M
slimība
d
kāzas
karš
Sastādīts pēc vecu ēgiptiešu, vāravu un citām mācībām
un visjaunākiem pētījumiem gaišreģa Finka redakcijā.