Meklētākie vārdi:

redzēt
Ā
ĒST
Ād
nāve
slimība
M
kāzas
karš
d
Sastādīts pēc vecu ēgiptiešu, vāravu un citām mācībām
un visjaunākiem pētījumiem gaišreģa Finka redakcijā.