Meklētākie vārdi:

redzēt
Ā
M
ĒST
nāve
Ād
d
st
slimība
kāzas
Sastādīts pēc vecu ēgiptiešu, vāravu un citām mācībām
un visjaunākiem pētījumiem gaišreģa Finka redakcijā.