Meklētākie vārdi:

redzēt
d
m
Ā
ĒST
Ād
nāve
slimība
kāzas
karš
Sastādīts pēc vecu ēgiptiešu, vāravu un citām mācībām
un visjaunākiem pētījumiem gaišreģa Finka redakcijā.