Meklētākie vārdi:

redzēt
Ā
ĒST
Ād
mīlestība
nāve
M
ēka
slimība
kāzas
Sastādīts pēc vecu ēgiptiešu, vāravu un citām mācībām
un visjaunākiem pētījumiem gaišreģa Finka redakcijā.