Meklētākie vārdi:

redzēt
Ā
ĒST
Ād
nāve
M
d
slimība
kāzas
st
Sastādīts pēc vecu ēgiptiešu, vāravu un citām mācībām
un visjaunākiem pētījumiem gaišreģa Finka redakcijā.