Meklētākie vārdi:

redzēt
Ā
ĒST
Ād
mīlestība
nāve
slimība
ēka
kāzas
karš
Sastādīts pēc vecu ēgiptiešu, vāravu un citām mācībām
un visjaunākiem pētījumiem gaišreģa Finka redakcijā.