Meklētākie vārdi:

redzēt
Ā
ĒST
Ād
mīlestība
slimība
ēka
kāzas
karš
nāve
Sastādīts pēc vecu ēgiptiešu, vāravu un citām mācībām
un visjaunākiem pētījumiem gaišreģa Finka redakcijā.

 

Meklēšana pēc vārda:


Meklēšana pēc
vārda pirmā burta:

   ABCDEFGIJKLMNOPRSTUVZ

D

Dadzis – Ciglis, Ķivulis.

Dālderis (Sena, parasti sudraba, monēta).

Dārgakmens

Dārzs – Parks.

Dambis – Aizsprosts, Uzbērums, Uzmetums, Slūžas, Valnis.

Dāvana – Balva, Velte, Ziedojums, Zieds, Veltījums, Dāvinājums.

Daiļums – Skaistums, Krāšņums, Glītums.

Dakša – Sakumi, Sekumi, Cekumi, Dakšiņa, Stakle, Žākle, Žuburs.

Darbs – Amats, Arods, Nodarbošanās, Profesija.

Debesis

Diedelnieks – Ubagotājs, Diedelētājs, Dāvanlasis, Mangotājs, Ubags, Ubaģis.

Diegs – Pavediens.

Dievs – Debesu tēvs, Debesu valdnieks, Radītājs, Tas kungs, Dievība, Dieviņš.

Dievkalpojums – Dievvārdi, Ceremonija.

Dievkociņš – Dzīvības koks, Tūja.

Dejot – Dancot, Diet, Griezt danci.

Deglis – Degaukla, Dakts.

Degt – Liesmot, Svilt.

Degums – Gruzdums, Svilums, Izdega, Izdegums.

Degļi – Skali, Iekuri, Skangali.

Deguns – Nāsis, Ožamais, Snīpis, Snuķis.

Dēle – Lēle.

Dēstīt – Stādīt.

Derēt – Līgt, Salīgt, Sarunāt, Panākt vienošanos, Vienoties, Norunāt.

Desa

Dimants – Briljants, Briliants.

Dīķis

Dīrāt (Novilkt ādu dzīvniekam).

Dilonis – Tuberkuloze, Krūšu sērga, Plaušu kaite, Kaltonis.

Dobe

Doze (Neliela kārbiņa kaut kā uzglabāšanai – piem.: Tabakdoze).

Dragūns (Īpaša kavalērija, kurā ietilpstošie karavīri kaujās piedalījās gan kā jātnieki, gan kā kājnieki).

Draugs – Biedrinieks, Brālis.

Drēbes – Apģērbs, Drānas, Tērps, Ģērbs, Kostīms, Uzvalks, Kleita, Svārki.

Drudzis – Karsonis, Karstumi, Malārija, Paaugstināta temperatūra.

Drukātava – Tipofrāfija, Spiestuve, Izdevniecība.

Drukāt – Rakstīt, Driķēt, Iespiest.

Dziedāt – Dungot, Daiņot, Līgot, Skandēt, Skandināt, Trallināt, Zinģēt.

Dzeguze

Dzērājs – Alkoholiķis, Blūzga, Iemetējs, Žūpa, Plencis, Pļēgurs, Plītmanis, Plītētājs, Plostotājs, Šnabdegunis, Sviķotājs, Zildegunis.

Dzert – Veldzēt slāpes, Malkot, Ninnāt, Tempt.

Dzertuve – Krogs, Kabaks, Plītnīca, Traktieris, Bārs.

Dzērve

Dzēst

Dzelzs

Dzelzceļš

Dzeltens – Dzeltains.

Dzemdēt – Laist pasaulē, Piedzemdēt.

Dzīres – Balle, Godi, Uzdzīve, Viesības, Svinības, Mielasts.

Dzīvs

Dzīvot

Dzīvoklis – Mājoklis, Apartamenti, Miteklis.

Dzija – Diedziņi, Diegi.

Dziļums – Bezdibenis, Aiza, Dziļa vieta, Dzelme, Dzīle, Rāva, Dzelmenis.

Dzirkstele – Dzirksts, Sprēga, Cibirkste.

Dzirnavnieks – Melderis, Sudmalis, Miltu malējs.

Dzirnavas – Sudmalas, Dzirnas, Patmalas, Maltavas.

Dubļi – Krešķi, Netīrumi.

Dūmi

Dūņas

Dūdas – Dūkas.

Dūre – Dunka, Bunka, Duņķis.

Dūriens

Dūrējs – Sāpes, Lauzējs, Dedzinātājs.

Dūšīgs – Enerģisks, Brašs, Sparīgs, Vīrišķīgs, Spēgpilns, Zaļoksnējs, Drukns, Spēcīgs.

Dumpis – Sacelšanās, Sazvērestība, Nemieri, Jukas.

Dulns - Ārkārtīgs, Dulls, Durns, Ķerts, Muļķa prātā, Negudrs, Prātā jucis, Prātu izkūkojis, Prātu zaudējis, Sajucis, Traks, Vājprātīgs, Nenormāls, Apdauzīts, Neprātīgs, Apmāts, Apsēsts.

Dundurs – Spindele.

Duncis – Tutenis, Kinžals, Dūcis, Stilets.

Durstīt – Durt, Dzelt, Bakstīt.

Durvis – Ieeja, Vārti.

Dusmīgs – Aizkaitināts, Bargs, Nikns, Nešpetns, Pārskaities, Noskaities, Sirdīgs, Pikts, Saniknots.

Dusēt – Čučēt, Gulēt, Snaust, Zvilnēt, Snauduļot.

Dvielis – Slaukāmais, Lakats.

Dvīņi – Dvīnīši.