Meklētākie vārdi:

redzēt
Ā
ĒST
Ād
mīlestība
nāve
slimība
ēka
kāzas
d
Sastādīts pēc vecu ēgiptiešu, vāravu un citām mācībām
un visjaunākiem pētījumiem gaišreģa Finka redakcijā.

 

Meklēšana pēc vārda:


Meklēšana pēc
vārda pirmā burta:

   ABCDEFGIJKLMNOPRSTUVZ

A

Abra - Mulda, Kubls.

Abraksis (Mīkla, kas paliek pāri pēc maizes, pīrāgu utt., cepšanas) – Abrasskrāpis, Pladiņš, Skrabiņš, Izkasnis, Kasis, Sakasnis, Pastariņš, Pastarītis, Pedelis, Rausis.

Ābele

Ābols

Āboliņš – Amoliņš, Amols, Baltābols, Dāboliņš, Dābols.

Adata – Dzelonis, Ērkšķis, Dūriens (Adatas acs).

Adīklis – Adījums, Tamborējums.

Advokāts – Jurists, Aizstāvis, Padomdevējs.

Aeroplāns – Lidmašīna, Kukuruzņiks, Divplāksnis.

Āda - Lēna, Plēve, Plēveris, Tēne, Uzplēve, Kārta, Apvalks, Ādiņa.

Ādminis (Ādu ģērētājs un apstrādātājs) - Ģermanis, Ģērmanis, Miecētājs, Kažokādu izstrādātājs.

Ādere - Asinsvads, Dzīslas, Cīpslas, Asinis.

Āksts - Ampelis, Ampelmanis, Āmeklis, Āveklis, Jokdaris, Klauns, Māžeklis, Māžs, Mērkaķis, Nerrs, Švauksts, Žāksts, Punčinella, Joku taisītājs, Kumēdiņu taisītājs, Kumēdiņš.

Āķis – Kronšteins, Cilpa, Ķeksis, Kāsis, Vadzis.

Āliņģis – Lasmenis.

Ālēties – Sāļoties, Jandalēt, Plosīties, Trakot, Ārdīties, Jandalēties, Dulloties, Ķellēties, Dauzīties, Jārēties, Darīt blēņas, Delverēties, Draiskuļot, Blēņoties, Dīdīties, Skandalēt, Trokšņot, Kauties, Darīt nelietības, Nekrietni uzvesties, Darīt nedarbus, Plātīties, Izturēties nepiedienīgi, Izturēties piedauzīgi, Uzvesties nepiedienīgi, Uzvesties piedauzīgi, Celt traci.

Āmurs – Belznis, Veseris, Rokas veseris.

Ārsts – Dakteris, Dziednieks, Terapeits.

Ārprātīgs – Jucis, Traks, Prātā jucis, Sajucis, Vājprātīgs, Mežonīgs.

Āzis – Kazbuks, Kazu buks, Kaza.

Aizdot – Aizlienēt, Aizlikt, Aizšaut, Aiztapināt, Palienēt, Patapināt, Tapināt.

Aizņemties – Taisīt parādus, Aizgūt, Aizlienēt, Aiztapināt, Lienēt, Palienēt, Patapināt, Tapināt.

Aitas – Aitiene, Avs, Baltaitiņa, Jēre, Sprogaitiņa, Avs.

Airēt – Airēties, Irklēt, Irt, Irties.

Akācija (Krāšņumkoki vai krāšņumkrūmi ar plūksnaini saliktām lapām, bieži ar ērkšķainiem zariem).

Aka

Akls – Neredzīgs.

Akmens – Olis.

Aktis (Dokumentu kopums par kādu jautājumu) – Dokuments, Līgums, Protokols.

Ala – Midzenis, Miga, Bedre, Caurums, Atvere.

Algādzis - Aldzinieks, Dienestnieks, Gājējs, Kalpa puisis, Kalpa vīrs, Kalps, Saime, Saimes ļaudis, Gaitnieks, Sīkzemnieks, Laukstrādnieks.

Alga – Atalgojums, Algojums, Atlīdzinājums, Atlīdzība, Izpeļņa, Peļņa, Samaksa.

Alus – Bairišs, Bairītis, Miestiņš, Miezītis.

Altāris (Senajām tautām - upurēšanas vieta. Kristīgajās baznīcās — galds ar greznojumiem, uz kura noliek evaņģēliju, krucifiksu, sakramenta traukus, parasti atdalīts no pārējās telpas).

Alva (Balts, sudrabots metāls).

Amatnieks – Amata meistars, Rokdarbu meistars.

Amats – Arods, Darbs, Nodarbošanās, Profesija, Kvalifikācija, Specialitāte.

Amma (Žēlsirdīgā māsa u. tml. - Cilvēks, kas savu dzīvi velta nabadzīgo sāpju mazināšanai un palīdzībai tiem, kuri cieš fiziski un emocionāli).

Apavi – Izavas, Izvazas, Kājavi, Kurpes, Tupeles, Zābaki, Stilbaiņi, Stulmaiņi, Stulpaiņi, Sandales, Botas.

Apbalvot – Apdāvināt, Apdāvāt, Apveltīt, Piešķirt.

Apburt – Apvārdot, Appesteļot, Noburt, Noriebt, Savaldzināt, Savalgot, Iekairināt.

Apdrošināšana

Apgriezt – Apcirpt, Nocirpt, Griezt nost, Nogriezt.

Apgāzt – Apsviest, Sagāzt, Gāzt apkārt, Apvelt, Velt.

Apgulties – Nogulties, Sagulties, Likties gulēt, Atgulties, Atlaisties.

Apkampt – Apkļaut, Apķert, Apņemt, Apskaut, Krist ap kaklu, Skaut, Skauties ap kaklu, Apmīļot.

Apkārt staigāt – Klaiņot, Blandīties, Slamstīties.

Apkrimst – Apgrauzt, Apgrauzīt, Apgraušļāt, Apgremzt, Apkodelēt, Apkodīt, Apkošļāt, Aprubināt, Apskramstīt, Apskrubināt.

Aplaupīt – Aptīrīt, Uzbrukt, Zagt, Laupīt, Izlaupīt.

Apstādīt – Apzaļumot, Iedēstīt /ierīkot apstādījumus, Apzaļot, Apdēstīt, Iestādīt, Dēstīt, Sadēstīt, Sastādīt.

Arājs – Zemkopis, Zemnieks.

Arkls – Aramais, Lemesis.

Asaras

Asns – Dīgsts, Dziets; Dzinums, Pumpurs, Dīglis, Vasa, Atvase.

Asins

Aste – Ļipa.

Atāls (Pēc nopļaušanas vai noganīšanas nedaudz ataugusī zāle).

Atraitne, Atraitnis (Cilvēks, kura laulātā draudzene/draugs ir gājis bojā).

Atslēga – Aiztaisāmais, Aizšaujamais, Slēdzene.

Atslēdznieks – Mehāniķis.

Atvars – Virpulis, Slīkšņa, Vērpata, Vērpete, Ators, Atpals.

Atvase – Atzars, Dzinums, Sānu dzinums, Vasa.

Aube (Sieviešu cepure) – Cepurīte, Kapuce, Mice.

Audekls – Drēbe, Audums, Drāna.

Audience – Pieņemšana, Uzņemšana, Viesības.

Augļu koki

Augļi

Augļotājs (Persona, kas aizdot naudu, ņemot par to augstus procentus) – Kreditors, Aizlienētājs, Aizdevējs.

Augonis – Furunkuls, Trums, Pumpa, Pušums, Vāts, Strutu perēklis.

Auka – Vētra, Viesuļvētra, Auris, Bangpūtis, Skujplēsis, Sīpa.

Aukla – Saite, Šņore, Valgs, Virve.

Aukle - Bērnu aukle, Auklīte.

Auns – Avens, Šķēlis, Tekulis, Teķis.

Auzas

Ausis

Auskari

Auseklis – Rīta zvaigzne, Spulģis.

Aut – Auties, Maukt, Vilkt.

Automobilis – Atomašīna, Auto, Mašīna, Vāģis, Autiņš.

Avenes – Avenītes, Avenājs, Aveņkrūms.

Avīze – Laikraksts, Laiklapa.

Avots – Upes sākotne, Strūklaka.

Acis – Blenžamie, Blisenes, Kaplodziņi, Bolenes.